www.sklep.tunap.pl +48887450160 sklep@tunap.pl

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna 

Uprzejmie informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUNAP POLSKA SP. Z O. O. adres: Ul. Józefa Poniatowskiego 51, 05-220 Zielonka

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz ust. 1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia